Training worden hervat

Beste Loopvrienden, 

Naar aanleiding van de versoepelingen die de overheid op 14-01-2022 heeft aangekondigd mogen verenigingen hun trainingsactiviteiten weer hervatten.
Dit is goed nieuws! Loopgroep Leeuwarden zal dan ook vanaf komende dinsdag 18-01-2022 alle trainingen weer verzorgen zoals jullie van ons gewend zijn.
Gelukkig mogen we ook gebruik maken van de kleedkamerfaciliteiten. De kantine zal echter nog gesloten blijven.

Wij verheugen ons hier enorm op en wij hopen jullie in grote getalen weer te mogen verwelkomen.

 Met sportieve groet,

 Bestuur Loopgroep Leeuwarden

 

trainings activiteiten

Beste Loopvrienden,

Met ingang van woensdag 1 september 2021 zullen de trainingen van de dinsdag, woensdag en donderdagavondgroep weer verzorgd worden vanaf het Kalverdijkje. Tevens is er gelegenheid om gebruik te maken van de kleedkamer faciliteiten en er kan dus ook gedoucht worden.

Trainen zonder aanmelden

Met ingang van dinsdag 15 juni as. zal Loopgroep Leeuwarden haar trainingsactiviteiten weer verder uitbreiden. De nieuwe versoepelingen maakt het mogelijk om in grotere groepen te trainen. Tevens is het niet meer nodig om je voorafgaand aan de training aan te melden voor de training.  Tot 1 september a.s. zal de Groene-Ster de locatie zijn waar vanuit wordt getraind.

 

We gaan weer trainen

Om maar even met de deur in huis te vallen: WE GAAN WEER LOS !!!!

Met ingang van donderdag 6 mei as. zal Loopgroep Leeuwarden haar trainingsactiviteiten weer opstarten. Voorlopig niet zoals vanouds en wellicht in het begin niet zoals jullie hadden gehoopt, maar we willen wel voorzichtig  en verantwoord weer beginnen. Het protocol van het NOC/NOSF geldt voor ons als de bindende richtlijn. Wij hebben ons plan van aanpak voorgelegd aan de verantwoordelijke instanties en men heeft deze inmiddels goedgekeurd. Niets kan ons in principe meer tegenhouden !!

Vooropgesteld dient gezegd te worden dat de gezondheid van jullie allemaal en van de trainers voorop staan en  om dat te kunnen waarborgen , zullen we jullie met een klemmend verzoek vragen om je aan de regels te houden.

Lees meer

Algemene Leden Vergadering

Zoals in de algemene ledenvergadering op 29-11-2019 besproken, gaat de structuur van onze Loopgroep wijzigen en formeler ingericht worden. We hebben besloten om een formele vereniging te worden. Dit is op 1 juni 2020 geformaliseerd.

Lees meer

Looptrainersdag

Onze trainers gaan normaal gesproken jaarlijks naar een terugkerend evenement voor alle hardlooptrainers in Nederland; kennis opdoen, kennis delen, genieten van een gedeelde passie voor het hardlopen!

Lees meer

Veilig hardlopen in het donker: verlichting, regels & tips

Hardlopen in het donker: de één vindt het heerlijk, de ander kan er niet aan wennen. Tot welke groep je ook behoort, veilig hardlopen staat voorop. Vooral nu het steeds eerder donker wordt is het lastig om na het werk je hardlooprondje met daglicht te doen. Als hardloper behoor je – hoe hard je ook gaat – tot de meest kwetsbare groep weggebruikers. Wordt er dus van bewust hoe zichtbaar je écht bent. Als voetganger of fietser zie je namelijk meer dan een automobilist, vooral als je bekend bent met de weg.

Lees meer

De Donkere Dagen Run

We gaan wat doen.

Als Loopgroep Leeuwarden hebben we iets bedacht voor onze leden waardoor je toch een prachtige medaille bij elkaar kunt lopen en je trainingsuren kunt verzilveren!! Een lichtpunt in de donkere dagen, een superleuke virtuele run.

 
Lees meer