Algemene Leden Vergadering

 Algemene ledenvergadering 31 maart 2023

 

Vooraankondiging:  

Noteer alvast in jullie agenda : 

Op 31 maart 2023 vindt de Algemene ledenvergadering plaats.
Tijdstip : 17.00 uur. 
Plaats:  Kantine Korfbalhal  Camminghahal , Kalverdijkje 82  Leeuwarden.  

Jullie aanwezigheid wordt zeker op prijs gesteld !!

BE THERE !!