Kosten

Het loopgroep lidmaatschap is inclusief een KNAU-Dutchrunners lidmaatschap (let op: wedstrijdlicentie niet mogelijk). Beide lidmaatschappen lopen van 1 januari t/m 31 december en worden zonder afmeldingsbericht automatisch met een jaar verlengd. Elk ander moment van lid worden dan januari, zal naar rato worden verrekend. De contributie zal ieder jaar in de maand januari automatisch van uw rekening worden geincasseerd. 

De jaarlijkse kosten vanaf januari 2020 zijn:

  • 1x per week trainen €   80,00
  • 2x per week trainen € 110,00

Geen extra kosten bij 3x trainen of vaker.

Eenmalige inschrijfkosten €1,50

Betaling van de contributie is alleen mogelijk via een machtiging voor automatische incasso. De contributie wordt geind rond de 20e van de maand, dit wordt gespecificeerd in de factuur die je ontvangt per mail. Ons incassant ID: NL73 ZZZ0 1113 7490 000.

AANMELDEN 

(Op het inschrijfformulier wordt om een bondsnummer gevraagd, daarmee wordt een KNAU nummer bedoeld. Als je dit niet hebt, vul je ook niets in.)

LET OP: voor je je aanmeldt is het mogelijk om eens mee te doen om te kijken of je het wel leuk vindt. Een mailtje naar loopgroepleeuwarden@gmail.com is voldoende.

AFMELDEN:

  • voor 15 november voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar. 
    • Bij vroegtijdige afmelding wordt geen restitutie verleend.
    • Bij afmeldingsverzuim worden sowieso de kosten voor het KNAU lidmaatschap aan u doorberekend.
  • per mail: loopgroepleeuwarden@gmail.com