Vertrouwens persoon

Vertrouwenspersoon Karen Rosier-Brattinga

karen@rosier.com

Hallo allemaal, mijn naam is Karen Rosier-Brattinga en ik ben vertrouwenspersoon bij Loopgroep Leeuwarden. Vanaf november 2019 is een vertrouwenspersoon ingesteld, omdat de loopgroep het belangrijk vindt dat iedereen zich veilig kan voelen. Bij iedereen is het wel bekend dat het niet is toegestaan om te pesten, geweld te gebruiken, te discrimineren of zich schuldig te maken aan seksuele intimidatie, met woorden en/of gedrag.   

Het bestuur zal ook te allen tijden optreden als er grenzen worden overschreden. Echter, er zijn situaties denkbaar waarin het ongewenste gedrag niet onmiddellijk kan worden aangepakt. Omdat er niemand anders bij is (persoonlijk contact tussen trainer en loper bijvoorbeeld) of wanneer iemand zich bedreigd voelt en daar niet over durft te praten.   

Voor dat soort situaties kan de vertrouwenspersoon een oplossing bieden. De vertrouwenspersoon geeft advies en ondersteuning bij het oplossen van het probleem. Allereerst betekent dat, dat de melder zijn of haar verhaal kwijt kan. Soms kan dit al voldoende zijn. Uitgangspunt is dat betrokkene het probleem zoveel mogelijk zelf oplost. De vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Als oplossen van het probleem op deze manier niet lukt, kan de vertrouwenspersoon het bestuur inschakelen, vanzelfsprekend alleen met uitdrukkelijke toestemming van de melder. Wie zich wendt tot de vertrouwenspersoon kan rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn of haar probleem.    

Over mij: ik woon in de binnenstad van Leeuwarden met mijn man en 2 zoons. Ik ben zelf ook lid van de loopgroep, al ben ik niet altijd frequent aanwezig in verband met werk van één van ons. In 2016 ben ik begonnen met hardlopen en ik loop in ieder geval 2 keer per week (korte afstand).  Ik werk als GZ-psycholoog en seksuoloog en ben in die hoedanigheid gewend om mensen te ondersteunen bij uiteenlopende vragen en problemen. Aarzel vooral niet om contact op te nemen als er wat speelt.

Gedragsregels, over ons en meer Overzicht