Protocol bij extreme weersomstandigheden

Onder extreme weersomstandigheden wordt verstaan zeer zware storm, onweersbuien, gladheid of extreem hoge/lage temperaturen. We hebben het dus niet over bijv. een pittige regenbui. 

Het moet dus echt (extreem) noodweer zijn. Bij extreme weersomstandigheden zal, na intern beraad tussen de trainers van de Loopgroep besloten worden of de training ‘s avonds wel of niet kan doorgaan. 

Uiterlijk om 15.00 uur laten we via de site loopgroepleeuwarden.nl en de Facebook-pagina van de Loopgroep weten of de trainingen worden afgelast. Separate mails worden niet verstuurd. Kijk dus bij twijfel altijd op 1 van deze 2 sociale media!  Maak uiteraard altijd voor jezelf de afweging of je wilt gaan trainen onder lastiger omstandigheden wanneer wordt besloten een training toch te laten doorgaan.

Gedragsregels, over ons en meer Overzicht