Gedragsregels

Gedragsregels of onderlinge afspraken? Loopgroep Leeuwarden is een loopgroep waarin een cultuur heerst van openheid, veiligheid, respect voor elkaar, waar gezelligheid en prestatie samengaan. De trainers en sporters zorgen onderling voor een omgeving en sfeer waarbinnen iedereen zich veilig voelt. Om de activiteiten van Loopgroep Leeuwarden zo leuk en veilig mogelijk te houden is deze Gedragscode opgesteld. Bij deelname aan de activiteiten gaat de deelnemer akkoord met de volgende regels:

 Veiligheid:

 • Denk om je eigen en andermans veiligheid. Houd je aan de geldende verkeersregels
 • Waarschuw je medelopers voor obstakels, zoals andere weggebruikers, paaltjes, vluchtheuvels en voor achteropkomend en tegemoetkomend verkeer
 • Loop bij 2 of meer deelnemers aan de rechterkant van de weg. Hier kan om legitieme redenen van worden afgeweken.  De trainer heeft de eindbeslissing
 • Ga er nooit vanuit dat je voorrang krijgt van andere verkeersdeelnemers
 • Neem nooit voorrang waar je geen recht op hebt, tenzij je dit krijgt
 • Zorg er te allen tijde voor dat je duidelijk zichtbaar bent voor al het overige verkeer. Het is verplicht om bij trainingen in het donker een reflecterend hesje of duidelijk zichtbaar lampje te dragen
 • Loop zoveel mogelijk op voet- en fietspaden
 • Samen uit / samen thuis: verlaat niet voortijdig de training zonder het de trainer te melden
 • Volg de aanwijzingen van de trainer op
 • Heb respect voor je medelopers, de trainer en medeweggebruikers.  Zorg ervoor dat je niemand tot last bent
 • Pas je taalgebruik en volume aan, zodat anderen er zich niet aan storen
 • Roken en alcohol hoort niet bij (loop) sport en is tijdens de trainingen niet toegestaan

  Eigen risico:

 • Deelname aan activiteiten van Loopgroep Leeuwarden geschiedt op vrijwillige basis en eigen risico. De organisatie en trainers stellen zich niet aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële schade die deelnemers ondervinden of veroorzaken.

 Diefstal en verlies:

 • Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie en trainers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen.

 Foto en videomateriaal:

 • Eenieder die deelneemt aan activiteiten van Loopgroep Leeuwarden geeft automatisch toestemming voor het maken van het plaatsen van foto- of videomateriaal op de site of social media van Loopgroep Leeuwarden. Wil je dit niet dan kun je een mailtje sturen naar Loopgroepleeuwarden@gmail.com

 Parkeren en rijwielstalling

 • Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien de deelnemer zich hier niet aan houdt  kan het voertuig door de gemeente verwijderd worden.

 Gedragsregels:

 • Trainers en sporters onderling onthouden zich van elke vorm van machtsmisbruik of (seksuele) intimidatie
 • Trainers en sporters onderling raken een sporter niet op zodanige wijze aan, dat deze de aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren
 • Trainers en sporters onderling onthouden zich van seksueel getinte verbale intimiteiten
 • Trainers en sporters onderling respecteren elkaars persoonlijke grenzen
 • De trainer geeft de sporter geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt een trainer geen financiële beloning of geschenken van de sporters, die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan afgesproken honorering staan
 • De trainer gaat tijdens de training met respect om met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt
 • De trainer ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert, dat niet in overeenstemming is met deze regels, spreekt hij de betreffende persoon daaropaan. Ook een sporter die grensoverschrijdend gedrag signaleert meldt dit
 • Indien een sporter desondanks de gedragsregels nogmaals overtreedt, is de trainer bevoegd de sporter verdere deelname aan de trainingen te ontzeggen

  (bron; gedragsregels NOC * NSF)
Gedragsregels, over ons en meer Overzicht