De gezelligste loopgroep van Leeuwarden
Voor recreatief lopen onder deskundige begeleiding
Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
LoopgroepCategorie*
Atletiekunie nummer
Vragen
TER INFO: Tenzij anders overeengekomen, kan alleen worden betaald d.m.v. automatische incasso.
Bent u al eerder lid geweest van een (atletiek)vereniging
Zo ja, welke vereniging
Bent u bij de KNAU aangesloten via deze of een andere vereniging?
Gelieve dan het KNAU nummer hierboven bij "Bondsnummer" in te vullen.
Opmerking
  • runningcenter