Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
LoopgroepCategorie*
Atletiekunie nummer
Vragen
TER INFO: Tenzij anders overeengekomen, kan alleen worden betaald d.m.v. automatische incasso.
Bent u al eerder lid geweest van een (atletiek)vereniging
Zo ja, welke vereniging
Bent u bij de KNAU aangesloten via deze of een andere vereniging?
Gelieve dan het KNAU nummer hierboven bij "Bondsnummer" in te vullen.
Opmerking