We gaan weer trainen

Om maar even met de deur in huis te vallen: WE GAAN WEER LOS !!!!

Met ingang van donderdag 6 mei as. zal Loopgroep Leeuwarden haar trainingsactiviteiten weer opstarten. Voorlopig niet zoals vanouds en wellicht in het begin niet zoals jullie hadden gehoopt, maar we willen wel voorzichtig  en verantwoord weer beginnen. Het protocol van het NOC/NOSF geldt voor ons als de bindende richtlijn. Wij hebben ons plan van aanpak voorgelegd aan de verantwoordelijke instanties en men heeft deze inmiddels goedgekeurd. Niets kan ons in principe meer tegenhouden !!

Vooropgesteld dient gezegd te worden dat de gezondheid van jullie allemaal en van de trainers voorop staan en  om dat te kunnen waarborgen , zullen we jullie met een klemmend verzoek vragen om je aan de regels te houden.

 Aan welke richtlijnen moeten wij voldoen ? 

 1. Vooraf moet iedereen zich aanmelden voor een training.
  Net zoals bij de opstart van de vorige keer , moet je jouw aanwezigheid middels een registratie op het online platform My Sportplanner vastleggen. Je maakt hierbij gebruik van je reeds ontvangen wachtwoord. De registratie is vanuit de gemeente een vereiste en vanuit de trainers een wens. Bij het inschrijven voor een training, betekent het automatisch dat je ook akkoord gaat met de richtlijnen !!!.

Welke trainingsgroepen zijn er beschikbaar ?
Dinsdagavond Basis
Dinsdagavond Midden
Dinsdagavond Gevorderden
Dinsdagavond Prestatie
Woensdagavond Basis
Donderdagavond Basis
Donderdagavond Midden
Donderdagavond Gevorderden
Donderdagavond Prestatie 

 •  Doe uiterlijk 19:00 uur de avond voorafgaand aan de training jouw registratie. 
 • Je mag niet vooruitlopend op toekomstige sessies jouw aanmelding al kenbaar maken.
 • We zullen na 4 weken gaan evalueren.

  

 1. Een trainer kan maximaal aan 12 leden les geven. Deze leden worden opgedeeld in sub groepjes van 4 leden. Indien er meer leden zich voor een bepaalde training aanwezig melden zal er een trainer extra ingezet worden. 

 

 1. Vooraf moet worden doorgegeven waar er getraind wordt. De trainer geeft tijdig aan wat het verzamelpunt is van de training en hoe de training er ongeveer uit zal gaan zien. De trainingen zullen gericht zijn op techniek- en intervaltraining. Is het op een locatie drukker dan zal de trainer uitwijken naar een andere locatie. Controleer daarom ook via het platform voor de training waar er training gegeven wordt, dit hoeft niet standaard dezelfde locatie te zijn.

 

 1. Er worden in principe geen lange duurlopen aangeboden. Dit is door ons als bestuur ingesteld zodat de trainers te allen tijde zicht hebben op alle lopers. Hierdoor kan de 1,5 meter beter gewaarborgd worden. De trainingen zullen dus gebaseerd zijn op techniek training in combi met intervaltraining en zal anderhalf uur duren. 

 

 1. We komen sporten en houden ons aan de richtlijnen van het NOC-NSFDe trainer zal toezicht houden op de naleving van de richtlijnen in zijn trainingsgroep. Duidelijk gesteld moet worden dat ieder individuele loper verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen gedrag in de naleving van de regels !!!

 

 1. We houden afstand
  En hoe lastig het ook is we trainen op 1,5 meter afstand van elkaar, dit is twee armlengtes. Let hier met z’n allen goed op en spreek elkaar er op aan.


 2. Tevens vragen wij nog je aandacht voor de navolgende zaken:
 • Het desinfecteren van de handen voor en na de training
 • Maak alleen gebruik van je eigen bidon en handdoek
 • Alleen de trainer zet het trainingsmateriaal klaar, verplaatst het en ruimt het tevens op. 

 

Wij zien jullie graag terug op één van de trainingsavonden.

Met sportieve groet, 

Bestuur en trainers Loopgroep Leeuwarden

Nieuws Overzicht