training (schema)

Professionaliseren van trainingen

logo.jpgVanaf week 36 (4 september) vinden er enige wijzigingen plaats in de trainingen van de prestatie- en gevorderdengroep. Op dinsdag 30 mei jl. is dit voorgelegd bij deze groepen en er is positief op gereageerd.

Wat gaat er veranderen en hoe gaan de trainingen er uit zien:

 

De trainers Jacob en Donald (van de gevorderden en prestatiegroep) gaan per 3 maanden een trainingsschema opstellen. Aan de hand van dit schema willen we meer gericht trainen naar een bepaald doel. We houden deze schema's wel algemeen, omdat er vaak niet meer in groepsverband getraind wordt naar een bepaalde wedstrijd. De halve- of hele marathons zijn meer individualistischer geworden en heeft iedereen zijn of haar eigen wedstrijd gepland. Toch proberen wij hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. We willen dan per individu meer aandacht geven aan de persoonlijke voorkeuren van de lopers.

 

De schema's worden op de site van Loopgroep Leeuwarden geplaatst, zodat iedereen vooraf kan zien hoe er de komende weken op de dinsdag- en de donderdagavond getraind gaat worden.

 

Daarnaast willen wij binnenkort (op een dinsdagavond) aan de hand van een hartslagmeting test doen om zo een maximale hartslag van iedereen te bepalen. Op dit moment worden de trainingen door veel lopers gezien als wedstrijd en wordt er over het algemeen te hard getraind. Door je maximale en rusthartslag te bepalen is de TRW (trainingsreserve waarde), zones en Anaërobe drempel (omslagpunt) te berekenen. Hierdoor kan er beter effectief getraind worden. Meer informatie met de nodige uitleg over bovenstaande volgt later.

 

Het is de bedoeling om bovenstaande in eerste instantie in te voeren voor de prestatiegroep op dinsdag én donderdag en de gevorderdengroep op donderdag.

Onderstaand nog een uitleg over de trainingen en trainingsvormen.

Velen zijn al op de hoogte, maar onderstaand nog een stukje theorie over de verschillende trainingsvoren en waarom het zo belangrijk is om verschillende prikkels te geven aan je lichaam.

Iedere training moet niet separaat worden gezien, het gaat juist om de samenhang van de trainingen die tot het gewenste resultaat leiden. Hierbij is het van belang dat het lichaam op verschillende niveaus wordt geprikkeld. Zo is een LLD,  DL, SDL  of IV training (komen we later in dit verslag op terug) slechts een onderdeel van de totale training.

 

Hoofdlijn verschillen in de training zijn

 

IV - intervaltraining / Intensieve interval  (Dinsdagavond):

 

Bedoeld om de basissnelheid te verhogen d.m.v. kortere tempoverhogingen gedurende meerdere herhalingen. De (vooraf bepaalde) rust die je tussen de herhalingen neemt moet voldoende zijn om te herstellen. Heb je hier te weinig aan, dan moet je de snelheid van de tempo's aanpassen. Deze trainingsvorm is uitermate geschikt om ook op je techniek te letten, zoals arminzet, ontspanning en ritmisch lopen (kort grondcontact). met name de kortere intervals.

Doel intervaltraining:

 • Sneller worden
 • Betere aanpassing aan de verzuring en zuurstoftekort
 • Stimuleren hart en de longen om efficient om te gaan met de zuurstoftoevoer
 • Goede manier om techniek toe te passen (ontspanning, kort grondcontact, ritmisch lopen, etc.)

Lopers die de tweede trainingsavond voor zich zelf lopen, trainen dan voornamelijk de "gewone" duurloop oftewel de DL - tempo D2 of SDL - tempo D3. Eigenschap van de DL of SDL is dat deze in een gelijk matig tempo wordt afgelegd, zonder tot de grens te gaan. Na een dergelijke training moet je het gevoel hebben dat je gemakkelijk nog enkele kilometers zou kunnen doorlopen in het zelfde tempo.

Doel duurlooptraining:

 • Vergroten van het basisuithoudingsvermogen, zonder daarbij het lichaam zwaar te belasten.

Waarom dan toch trainen op de donderdagavond bij de loopgroep? Tijdens de trainingen van de donderdagavond bij Loopgroep Leeuwarden ligt de nadruk op een andere trainingsvorm, namelijk de

Extensieve interval - tempo D3 of wedstrijdtempo (Donderdagavond):

 

De extensieve interval wordt gelopen in blokken in tempo D3 of wedstrijdtempo. De bedoeling van deze intervaltraining is om het uithoudingsvermogen nog meer te vergroten en om gedurende een langere tijd de hartslag op een hoger niveau te houden dan bij de DL.

Doel snelle duurloop training:

 • Trainen van Aerobe systeem
 • Verbetering hart en longen
 • Betere vetverbranding
 • Betere doorbloeding van de werkende spieren

 

LLD - lange langzame duurloop (veelal in het weekend) - tempo D1

 

De LLD is bedoeld om het lichaam te laten wennen aan langere belasting met een laag belastingniveau. Gewrichten, spieren en spieraanhechtingen, pezen, organen, etc. moeten getraind worden in het lang gebruiken ervan. De LLD is de basis of onderbouw voor de andere trainingsvormen. De kunst is om deze training langzaam uit te voeren. Je moet het gevoel hebben dat je veel harder kan lopen, maar je doet dit dus niet.

Doel lange langzame duurloop:

 • Toename haarvaten, fijnste vertakkingen van de bloedvaten waardoor de zuurstofopname verbetert.
 • Trainen vetverbrandingssysteem

 

Hoe vaker er wordt getraind, des te meer afwisseling.

Meer trainingsprikkels = meer variatie = meer vooruitgang.

 pyramide2.jpg

 

Trainingen Overzicht